برچسب مطالب ‘بهرامنامه’

کتاب هفت پیکر یا بهرامنامه


 

نام کتاب : هفت پیکر یا بهرامنامههفت پیکر نظامی

نویسنده : نظامی گنجوی

ناشر : پارس بوک

زبان کتاب: پارسی

تعداد صفحه : ۱۱۳

قالب کتاب : PDF

توضیحات :

هفت پیکر یا بهرامنامه چهارمین منظومه نظامی از نظر ترتیب زمانی و یکی از دو شاهکار او از لحاظ کیفیت است.
این دفتر را از جهت ساختار کلی و روال داستانی می‌توان بر دو بخش متمایز تقسیم کرد:
یکی بخش اول و آخر کتاب درباره رویدادهای مربوط به بهرام پنجم ساسانی از بدو ولادت تا مرگ رازگونه او، که بر پایه روایتی تاریخ گونه است؛ و دیگری بخش میانی که مرکب از هفت حکایت یا اپیزود از زبان هفت همسر او و از زمره حکایات عبرت انگیزی است که دختران پادشاهان هفت اقلیم برای بهرام نقل می‌کنند.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در اینستاگرام دنبال کنید!