ساقط کردن مجسمه تاجر مشهور برده

[ad_1]

ادوارد کالستون یک تاجر برده انگلیسی، خَیِّر و عضو پارلمان بود. او از مدارس، گرم‌خانه‌ها، بیمارستان ها و کلیساها را در شهرهای بریستول و لندن حمایتِ مالی کرد. نام او در چندین خیابان و مدرسه به یادگار مانده است. بسیاری از بنیادهای خیرخواهانه‌ او هنوز فعال است اما ثروت او تا حد زیادی از طریق تجارت و استثمار بردگان به دست آمد. به همین دلیل نگاه مثبتی در دوران مدرن نسبت به او وجود ندارد. در جریان تظاهرات اخیر نسبت به تبعیض سیستماتیک علیه سیاه پوستان که از آمریکا آغاز شد و به شماری دیگر از کشورها از جمله بریتانیا سرایت کرد، مجسمه ادوارد کلستون که قبلاً در مرکز شهر بریستول بود، سرنگون شد و به رودخانه انداخته شد. تصاویر این واکنش اعتراضی را در تابناک می‌بینید.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.