توضیحات کامل در مورد ترامپولین و ژیمناستیک

روتین های ژیمناستیک رقابتی، مختصر اما شدید هستند به همین دلیل توانایی و قدرت مهم تر از استقامت هوازی می باشند.

متاسفانه این اعجوبه ایرانی در کشور خودمان از طرف مسئولان مورد حمایت جدی واقع نشد، اما مردمِ ایران همه دوسش دارند.

امروزه ژیمناستیک کاری که واقعا در همه حرکات برتر باشد متاع کمیابی است. اجازه ندهید همه تمرینات را بلافاصله انجام دهید.

آنها معمولا تمرینات مقاومتی را قبل از مسابقات بزرگ کاهش میدهند تا ماهیچههایشان تازه بماند و چیزی به اندازه نصف معمول تمرین انجام میدهند (در غیر این صورت نمیتوانند تمرینات مقاومتی کافی برای برنامه روزمره خود را انجام دهند).

معمولا صبحها تمرینات پایه و مقاومتی و بعد از ظهر یا عصر هم تمرینات مهارتی، روال عادی و حرکاتی که انعطاف زیادی نیاز دارند انجام میشوند.

در ادامه آموزشهای ژیمناستیک پایه های اوّل و دوم، دو ساعت از برنامه هفتگی دانشآموزان پایه سوم نیز به ژیمناستیک اختصاص مییابد که در این کلاسها مهارتهای گوناگون ژیمناستیک شامل نیموارو، بالانس، جفتی و پل، پرش و درو و چرخ و فلک با دانشآموزان تمرین میشود.

بنابراین اگر به این حرکات علاقه مند شدید، می توانید برای یادگیری حرفه ای ژیمناستیک تخصصی اقدام کنید.

همچنین، اگر شکل بدنی مناسب (سبک با بازوهای کشیده و نیمتنه نسبتا کوتاه) برای تبدیل شدن به ژیمناستیک کار حرفه ای در خرک حلقه را نداشته باشید، انجام این حرکت بدل به یک ناامیدی بزرگ برای شما میشود.

آموزش ژیمناستیک ابتدایی

اکنون، شما اطلاعات کلی از دنیای ژیمناستیک دارید. چنین چیزی با توجه به مصدومیتها یا بهبود نتایج رقابتی در دنیای مدرن امروز مجاز است.

مشاهده و تجزیهو تحلیل مهارتهای ژیمناستیک،ارتقاء آگاهی از پیشرفت صحیحو مطمئن و بهبود در چگونگی کمک به اجرای مهارتها میتوانداعتماد به نفس معلمان را در آموزش ژیمناستیک افزایش دهد.

اکثر تمرینات مقاومتی و قدرتی در فصلهایی انجام میشود که مسابقاتی وجود ندارد یا تعداد آنها بسیار کم است و بیشتر تمرینات عادی در فصلهای پر مسابقه انجام میشود تا ورزشکار مطمئن شود که میتواند حرکات عادی خود را با امنیت و دقت اجرا کند و نمره بالایی بگیرد.
اکثر آنان تمرینات مقاومتی شدید را چند روز پشت سرهم انجام نمیدهند.

اکثر ورزشکاران مرد با حرکت خرک حلقه دست و پنجه نرم میکنند. هیچ بحثی در این نیست که این ورزشکاران بسیار سخت و طولانی تمرین میکنند تا به سطح مهارت و عملکردی برسند که هنگام اجرای حرکات از خود نشان میدهند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک https://www.instagram.com/gymnastic_academy_figa/ بر مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم بود. از این تعداد، با استفاده از روش تصادفی 24 نفر انتخاب و به صورت همگن و مساوی بر اساس پیش آزمون مهارت حرکتی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. برای ارزیابی مهارت های حرکتی کودکان، از ابزار اندازه گیری مجموعه آزمون های ارزیابی حرکتی برای کودکان استفاده شد.

مهرزاد حمیدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به قابلیتهای آکادمی تخصصی ژیمناستیک اصفهان، اظهار داشت: بزرگترین و مجهزترین سالنهای ورزش ژیمناستیک دانشآموزی کشور در شهر اصفهان افتتاح شد که قابلیتهای بسیاری دارد.

اولین مسابقه بینالمللی بعد از مسابقات المپیک در سال ۱۹۵۳ در بلژیک برگزار شد که در آن ژیمناستیک کارانی از نقاط مختلفی از قبیل بلژیک، فرانسه، لوکامبورگ و هلند شرکت داشتند. ژیمناستهایی از کشورهای بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند در این مسابقات که اولین دوره قهرمانی ژیمناستیک جهان محسوب میشود، شرکت کردند.

آموزش عالی ژیمناستیک

بسیاری از ورزشکاران در انجام حرکت خاصی مشکل دارند که پاشنه آشیل آنها محسوب میشود اما به نظر میرسد خرک حلقه پاشنه آشیل بیشتر ژیمناستیک کاران باشد.

ژیمناستیک کارانی که در حرکات پا مانند زمینی یا پرش خرک برتری دارند، در انجام حرکاتی که نیاز به بالاتنه قدرتمندتری دارند مانند دار حلقه برای مردان و پارالل ناهمسطح برای زنان به مشکل میخورند و برعکس.

ژیمناستیک کاران هریک از قسمتهای بدن را هرروز تمرین میدهند که برای هایپرتروفی اصلا بهینه نیست.

ژیمناستها همراه با موسیقی برنامه خود را در زمینی به وسعت ۱۳ متر مربع اجرا میکنند و از وسایلی چون طناب، حلقه، توپ و روبان استفاده می کنند.

اگر شما تا آخرین لحظه تمرین میکنید تا به بدن ژیمناستیک کاران برسید، چند روز را به خودتان استراحت بدهید، زیرا شما مدت زمانی را که ژیمناستیک کاران زبده تمرین میکنند، صرف نمیکنید و میتوانید به خودتان سختی بیشتری بدهید

و بعد یک روز را به ریکاوری خود اختصاص دهید. شما باید به اندازه کافی نزدیک به دیوار باشید، به نحوی که پایتان آن را لمس کند.