جدیدترین دردسر AFC برای فدراسیون فوتبال!

[ad_1]

آفتاب‌‌نیوز :

تنها چند ساعت پس از ارسال نامه رسمی فدراسیون فوتبال ایران برای توجیه نحوه انتخاب دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال تشکیلات ای اف سی با ارسال نامه جدیدی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مستندات ارسال شده کافی نیست و نشانی از برگزاری جلسه برکناری دبیرکل پیشین ندارد.

در نامه کنفدراسیون فوتبال اسیا آمده است:

ما به مکاتبات قبلی بین afc و فدراسیون فوتبال ایران در موضوع فوق الذکر و به ویژه به نامه شما در تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ اشاره می‌کنیم. ما می‌خواهیم توجه شما را به بندهای پایین که مرتبط با جلسه کمیته هیئت اجرایی که afc باور دارد فدراسیون فوتبال باید به آن وفادار بماند اشاره می‌کنیم:

۱. با مراجعه به بند ۳۴.۱ که اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران “رئیس فدراسیون باید موارد دستور جلسه را تهیه و تنظیم نماید. هر عضو هیأت رئیسه می تواند موارد مورد نظر را برای درج در دستور جلسه پیشنهاد نماید. اعضای هیأت رئیسه باید پیشنهادهای خود را جهت گنجانده شدن در دستور جلسه حداکثر ۱۰ روز قبل از برگزاری جلسه هیأت رئیسه برای دبیرکل فدراسیون ارسال نمایند. دستور جلسه باید حداکثر تا هفت روز قبل از جلسه برای کلیه اعضای هیأت رئیسه ارسال شود.”

۲. با مراجعه به بند ۳۴.۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال” دبیرکل باید در جلسه کمیته اجرایی با نقش دبیر بدون حق رای شرکت داشته باشد.” Afc تایید ابراهیم شکوری که در جلسه گفته شده کمیته اجرایی در تاریخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ شرکت نداشته را دریافت کرده است.

علاوه بر آنچه ذکر شد، afc عقیده دارد آقای مهدی محمدنبی در زمان برگزاری جلسه هیئت رییسه عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بوده که با اصل ۶۰.۲.۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال که در نامه قبلی در تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۲ در تناقض است.

Afc سند موثق دارد که به طور واضح اثبات می‌کند مقررات معیت اساسنامه فدراسیون فوتبال در انتصاب مهدی محمدنبی به عنوان دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال نقض شده است، بنابراین ما دوباره تکرار می‌کنیم که afc به صورت محکم هم‌چنان ابراهیم شکوری را عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال می‌شناسد و فدراسیون فوتبال ایران را به عمل کردن به تمامی رویه‌های ذکر شده در اساسنامه برای انتصاب دبیرکل جدید یا فعالیت دبیرکل فعلی برای جلوگیری از هرگونه چالش قانونی و محافظت از درستی انتصاب دبیرکل الزام می‌کند.

[ad_2]

Source link