میلیاردرها کدام شهرها را برای زندگی انتخاب می‌کنند؟

[ad_1]

آفتاب‌‌نیوز :

از سانفرانسیسکو تا شنزن در چین زیرساخت های قوی شهرها هستند که میلیاردرها را برای زندگی در آنجا فرا می خوانند؛ بخش بزرگی از جمعیت میلیاردرهای دنیا در آسیا شرقی زندگی می کنند و برخی از شهرهای ایالت متحده آمریکا نیز به این فهرست راه پیدا کرده اند.

دهمین کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را در خود جای داده است شهر سنگاپور است؛ تعداد میلیاردرهای این کشور از سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۹ نفر افزایش یافته است و به ۳۱ نفر رسیده است و جمعیت این شهر ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است و ارزش ثروت میلیاردرهای این شهر ۹۵.۳ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

نهمین کشوری که بیشترین تعداد ثروتمندان در آنجا زندگی می کنند شهر سانفرانسیسکو است و تعداد ثروتمندان این شهر نیز از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ نزدیک به ۵ نفر افزایش یافته است و به تعداد ۳۷ نفر رسیده است؛ جمعیت این شهر ۸۸۳ هزار و ۳۰۰ نفر است و ارزش ثروت میلیاردرهای این شهر نیز ۹۰.۷ میلیاردر دلار تخمین زده می شود.

هشتمین شهری که بیشترین تعداد میلیاردرها را در خود جای داده است شهر بمبئی است؛ تعداد میلیاردرهای این شهر طی یک سال ۱ نفر افزایش یافته است و به ۳۸ نفر رسیده است؛ جمعیت این شهر ۲۰ میلیون نفر است و ارزش ثروت میلیاردرهای این شهر ۱۴۹.۳ میلیارد دلار است.

میلیاردرها کدام شهرها را برای زندگی انتخاب می‌کنند؟

هفتمین شهری که بیشترین تعداد ثروتمندان را در خود جای داده است شهر شنزن چین است که تعداد میلیاردرهای این شهر طی یک سال ۵ نفر افزایش یافته است و به ۴۴ نفر رسیده است؛ جمعیت این شهر ۱۲.۴ میلیون نفر است و ارزش ثروت میلیاردرهای این شهر ۲۲۰.۲ میلیارد دلار است.

ششمین شهری که بیشترین تعداد میلیاردرها را در خود جای داده است شهر شانگهای است که جمعیت آن ۲۷ میلیون نفر است و ارزش ثروت میلیاردرهای آن ۱۳۰.۷ میلیارد دلار است؛ تعداد میلیاردرهای این شهر طی یک سال ۱ نفر افزایش یافته است و به ۴۶ نفر رسیده است.

پنجمین شهری که بیشترین تعداد میلیاردر را در خود جای داده است شهر لندن است که جمعیت آن ۹.۳ میلیون نفر است و ارزش ثروت میلیاردرهای آن نیز ۲۱۲.۷ میلیارد دلار است؛ تعداد میلیاردرهای این شهر طی یک سال ۱ نفر افزایش یافته است و به ۵۶ نفر رسیده است.

میلیاردرها کدام شهرها را برای زندگی انتخاب می‌کنند؟

چهارمین شهری که بیشترین تعداد میلیاردر را در خود جای داده است شهر پکن است که جمعیت آن ۲۰.۴ میلیون نفر است و ارزش ثروت میلیاردرهای آن نیز ۲۱۸.۲ میلیارد دلار است؛ تعداد ثروتمندان این شهر طی یک سال ۶ نفر افزایش یافته است و به ۶۷ نفر رسیده است.

سومین شهری که بیشترین تعداد ثروتمندان دنیا را در خود جای داده است شهر مسکو است که جمعیت آن ۱۲.۵ میلیون نفر است و ارزش ثروت میلیاردرهای آن ۳۰۱.۷ میلیارد دلار است؛ تعداد ثروتمندان این شهر طی یک سال ۱ نفر افزایش یافته است و به ۷۰ نفر رسیده است.

دومین شهری که بیشترین تعداد ثروتمندان را در خود جای داده است شهر هنگ کنگ است که جمعیت آن ۷.۵ میلیون نفر است و ارزش ثروت میلیاردرهای آن ۳۲۱ میلیارد دلار است؛ تعداد ثروتمندان این شهر طی یک سال ۸ نفر افزایش یافته است و به ۷۱ نفر رسیده است.

میلیاردرها کدام شهرها را برای زندگی انتخاب می‌کنند؟

و سرانجام شهری که بیشترین تعداد ثروتمندان را در خود جای داده است شهر نیویورک است که جمعیت آن ۸.۴ میلیون نفر است و ارزش ثروت میلیاردرهای آن ۴۲۴ میلیارد دلار است؛ تعداد ثروتمندان این شهر طی یک سال ۸ نفر افزایش یافته است و به ۹۲ نفر رسیده است.

[ad_2]

Source link